<
 
A A A K
SmodBIP

Finanse i majątek

Aktywa trwałe (wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji) - 46.408.553,01 zł w tym:
I. wartości niematerialne i prawne (licencje, programy) - 9.330,63 zł
II. rzeczowe aktywa trwałe - 46.399.222,38 zł w tym:

Środki trwałe - 46.002.678,38 zł w tym:
1.1. Budynki i budowle - 2.313.512,21 zł
1.2. Urządzenia techniczne i maszyny - 4.142.488,26 zł
1.3. Środki transportu - 38.000.010,17 zł
1.4. Pozostałe środki trwałe – 1.413.957,74 zł
Środki trwałe w budowie - 396.544 zł

III. Aktywa obrotowe - 316.002,72 zł w tym:

zapasy - brak
należności krótkoterminowe - 9.950,82 zł
środki pieniężne (środki depozytowe, ZFŚS i dochody własne) - 306.051,90 zł
Stan na dzień 31.12.2013Opublikował: admin kwpsp
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: admin kwpsp
Dokument z dnia: 05.11.2015
Dokument oglądany razy: 3 339